10 największych uniwersytetów w Polsce

10 największych uniwersytetów w Polsce

10 największych uniwersytetów w Polsce 10. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynieliczba studentów: 17 711miasto: Olsztyndata założenia: 1 września 1999 9. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinieliczba studentów: 21 497miasto: Lublindata założenia: 23...