10 największych uniwersytetów w Polsce

10 największych uniwersytetów w Polsce

10 największych uniwersytetów w Polsce 10. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynieliczba studentów: 17 711miasto: Olsztyndata założenia: 1 września 1999 9. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinieliczba studentów: 21 497miasto: Lublindata założenia: 23...
10 krajów z największą Polonią

10 krajów z największą Polonią

10 krajów z największą Polonią 10. Argentynaszacunkowa populacja: 170 000 9. Ukrainaszacunkowa populacja: 200 000 8. Litwaszacunkowa populacja: 200 000 7. Wielka Brytaniaszacunkowa populacja: 650 000 6. Białoruśszacunkowa populacja: 900 000 5. Kanadaszacunkowa...