10 pierwiastków chemicznych, których jest najwięcej w skorupie ziemskiej

chemia, największe, świat

Poznajcie 10 najpowszechniejszych pierwiastków chemicznych w skorupie ziemskiej. Ich obfitość podana została w ppm (ilość części na milion).

10. Wodór

Wodór, choć jest najpowszechniejszym elementem we wszechświecie, w skorupie ziemskiej stanowi tylko około 0,14% masy, głównie w postaci wody i związków organicznych. Odgrywa kluczową rolę w życiu biologicznym i procesach geologicznych, takich jak cykl wody i działalność wulkaniczna.

Wodór grafika


  • obfitość: 1 400 ppm

zobacz: Wodór ciekawostki

9. Tytan

Tytan stanowi około 0,56% masy skorupy ziemskiej.

Tytan grafika


  • obfitość: 5 650 ppm

zobacz: Tytan ciekawostki

8. Potas

Potas stanowi około 2% masy skorupy ziemskiej. Jest ważnym składnikiem minerałów i ma kluczowe znaczenie dla życia roślin, uczestnicząc w regulacji procesów wodnych i enzymatycznych.

Potas grafika


  • obfitość: 20 900 ppm

zobacz: Potas ciekawostki

7. Magnez

Magnez stanowi około 2,3% masy skorupy ziemskiej. Jest istotnym składnikiem minerałów, takich jak oliwiny, pirokseny i amfibole, i odgrywa ważną rolę w procesach geologicznych, w tym w formowaniu skał magmowych i metamorficznych.

Magnez grafika


  • obfitość: 23 300 ppm

zobacz: Magnez ciekawostki

6. Sód

Sód stanowi około 2,4% masy skorupy ziemskiej. Jest ważnym składnikiem minerałów, takich jak sól kamienna.

Sód grafika


  • obfitość: 23 600 ppm

zobacz: Sód ciekawostki

5. Wapń

Wapń stanowi około 4,1% masy skorupy ziemskiej. Jest niezbędnym składnikiem minerałów takich jak wapień, gips i plagioklaz.

Wapń grafika


  • obfitość: 41 500 ppm

zobacz: Wapń ciekawostki

4. Żelazo

Żelazo stanowi około 5,6% masy skorupy ziemskiej. Jest kluczowym składnikiem wielu minerałów, takich jak magnetyt i hematyt, i odgrywa ważną rolę w rdzeniu ziemskim, przyczyniając się do utrzymania pola magnetycznego Ziemi.

Żelazo grafika


  • obfitość: 56 300 ppm

zobacz: Żelazo ciekawostki

3. Glin

Glin stanowi około 8,2% masy skorupy ziemskiej. Jest głównym składnikiem glinokrzemianów.

Glin grafika


  • obfitość: 82 300 ppm

zobacz: Glin ciekawostki

2. Krzem

Krzem stanowi około 28,2% masy skorupy ziemskiej. Jest podstawowym składnikiem krzemianów, najpowszechniejszych minerałów na ziemi.

Krzem grafika


  • obfitość: 282 000 ppm

zobacz: Krzem ciekawostki

1. Tlen

Tlen stanowi około 46,1% masy skorupy ziemskiej. Jest ważnym składnikiem minerałów tworzących skały.

Tlen grafika


  • obfitość: 461 000 ppm

zobacz: Tlen ciekawostki

Często odwiedzane: